Clubgebouw

Gezellige drukte in onze kantine tijdens een van onze eigen wedstrijden
Schietbanen 1-6; baliehoogte 100cm
Schietbanen 7-10; baliehoogte 100cm